Účast můžete hradit ze šablon OP JAK.

O konferenci

Podzimní konání tradiční konference bude opět přímo nabité aktuální legislativou, která se na školy valí. Připravíme vás na nové povinnosti ředitelek mateřských škol pro bezchybné řízení školy. Špičkoví lektoři z oboru vás upozorní na změny v zaměstnávání, shrnou bobtnající legislativu a s ní související nejčastější patálie z praxe a nabídnou možná řešení. Přijďte si užít jedinečnou atmosféru, bohaté občerstvení, tombolu a veletrh hraček a pomůcek pro MŠ!

Jaké jsou výhody konference?

 Díky konferenci zjistíte veškeré legislativní novinky a povinnosti valící se na vás ve školním roce 2024/2025.
 Dozvíte se, jaké legislativní změny se chystají na mateřské školy – hygienická vyhláška, plošné kroky pro snížení OŠD, lex Ukrajina a další novinky z pera MŠMT.
 Zaměříme se na zásadní změny v revizi RVP PV. Jakými změnami kurikulum projde a kdy se na změny připravit?
 Na jedno sousto zhltneme razantní změny v poskytování stravování ve školách.
 Co přinese reforma školního stravování a co se změnilo v poskytování dietní stravy?
 Shrneme další změny v zaměstnávání v rámci flexibilní novely zákoníku práce, druhé velké novely letošního roku.
 Rozebereme největší patálie v poskytování zdravotních úkonů v mateřských školách, na koho padá za co odpovědnost a s čím si
 v praxi pedagogové nejčastěji neví rady.
 Zaměříme se na klíčové kroky tvorby rozpočtu školy – kde neudělat botu a zajistit tak dostatečný počet financí pro vaši školku.
 Setkáte se s ostatními ředitelkami škol, s nimiž můžete sdílet cenné zkušenosti.
 Těšit se můžete na dárečky, celodenní občerstvení i tombolu.
 Součástí konference je veletrh hraček, didaktických pomůcek a technických vychytávek pro mateřské školy.
 Jako BONUS získáte nahrávku konference zdarma!
Konference se můžete zúčastnit prezenčně a osobně se tak setkat s dalšími ředitelkami, případně vám zprostředkujeme přímý přenos. Výhodou prezenčního konání je přímá interakce se všemi účastníky a vystupujícími, občerstvení v podobě coffee breaku a teplého oběda, možnost prohlédnout si veletrh hraček a vzdělávacích pomůcek a získání dárků od našich partnerů.

Program konference 8:30 - 15:30

Změna programu vyhrazena.

Zahájení

1. Balík legislativních změn pro mateřské školy 2024/2025

 •  Opatření pro snížení počtu odkladů školní docházky
 •  Chystané legislativní změny z pera MŠMT
 •  Lex Ukrajina od 1. 1. 2025
 •  Zákon o registrech ve vzdělávání v roce 2024
 •  Hygienická vyhláška od 1. 7. 2024

Dopolední blok

2. Zbrusu nové RVP PV: Nové vzdělávací oblasti a jak se co nejlépe připravit

 •  V čem spočívá revize RVP PV
 •  Nové vzdělávací oblasti
 •  Nové základní gramotnosti a klíčové kompetence
 •  Kdy změny očekávat a jak se co nejlépe připravit

3. Reforma školního stravování: Zásadní změny pro školní kuchyně od 1. 1. 2025

 •  Jak splnit požadavky nové metodiky pro dietní stravování
 •  Postupy a pravidla v případě přípravy dietní stravy přímo v mateřské škole
 •  Změny ve spotřebním koši
 •  Nová výživová doporučení a nové povinnosti při přípravě jídel

Poledne

4. Flexibilní velká novela zákoníku práce: Novinky v zaměstnávání od 1. 1. 2025

 •  Změny v započetí a rozsahu výpovědní doby
 •  Nové možnosti vykonávání práce na DPP/DPČ při rodičovské dovolené
 •  Garance téhož místa pro pracující rodiče do dvou let věku dítěte
 •  Prodloužení maximální délky zkušební doby, zavedení možné dohody o prodloužení zkušební doby
 •  Nové nároky zaměstnance na výši odstupného
 •  Pracovní poměr na dobu určitou a výjimka z pravidla „třikrát na tři roky“

Odpolední blok

5. Tvorba rozpočtu školy: Klíčové kroky pro jeho bezchybné sestavení v roce 2025

 •  Náklady školy, jejich členění a správné použití v praxi
 •  PHmax: výše financování, možnosti řešení hraničních situací
 •  Normativ nepedagogických pracovníků – jak na správný výpočet a jak se odrazí v rozpočtu
 •  Fondy příspěvkových organizací a ostatní zdroje financování

6. Největší rizika spojená s poskytováním zdravotních úkonů v MŠ: Na co si dát pozor?

 •  Jak podle aktuálních pravidel postupovat u dětí s alergiemi, astmatem, diabetem, záchvatovitými stavy či chronickým onemocněním
 •  Za co nese odpovědnost ředitelka mateřské školy a za co jednotliví pedagogové
 •  Možnosti odmítnutí účasti dítěte se zdravotními problémy na školních akcích
 •  Kdy je postup mateřské školy vůči dítěti diskriminační

Dopolední blok

Peprná novela zákona o pedagogických pracovnících od 1. 9. 2023

přednáší Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D.
 •  Budete moci přijímat pedagogy s nižší kvalifikací?
 •  Zatočí novela s financováním pedagogů a jak?
 •  Jak to bude s doložením jazykové úrovně: Musí si všichni učitelé-cizinci doplnit jazykový kurz?
 •  Koho určit uvádějícím učitelem a musíte jej poskytnout i učitelům, kteří u vás učí již rok?
 •  Jaké další perličky dlouho očekávaná novela přinese?

Tvrdý dopad novely zákoníku práce na školy na podzim 2023

přednáší JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., právník se zaměřením na pracovní právo
 •  Čeká nás revoluce v DPP a DPČ (povinná dovolená a další příplatky)?
 •  S jakým předstihem budete muset rozvrhovat práci dohodářům?
 •  K jakým převratným změnám dojde v práci na dálku?
 •  Zásadní novinky v doručování – musíte přejít na elektronickou komunikaci?

Poledne

Nový zákon o účetnictví: Ostrý koktejl povinností pro mateřské školy

přednáší Mgr. Miloslav Kvapil, certifikovaný interní auditor
 •  V čem se zvýší náročnost vedení účetnictví pro všechny MŠ?
 •  Jak se změní náležitosti účetních knih?
 •  Dojde ke zrušení zjednodušeného účetnictví pro menší školy?
 •  Kdy budete moci přesunout odpovědnost za účetnictví na vašeho zřizovatele?
 •  Jak přesun smluvně ošetřit se zřizovatelem a účetní?
 •  Do kdy budete muset přejít na digitální účetnictví?

Jak vyplnit nejdůležitější školní výkazy bez chyb?

přednáší Ing. Petra Schwarzová, odbornice na školské financování
 •  Výkaz P1c-01: Jak do něj zanést nové úvazky pedagogů, přespočetné hodiny a překrývající se úvazky?
 •  Výkaz P1d-01 Jak do výkazu na konci šk. roku zaznamenat rozdílné údaje oproti záznamům z P1c-01 ze září (rozdílné úvazky, překrývající se učitelé)? Musíte do výkazu zaznamenávat změny navýšení tříd daného roku?

Odpolední blok

Rodič-potížista: Jak nastavit jasné hranice komunikace?

přednáší PhDr. Václav Mertin, uznávaný dětský psycholog
 •  Jak si zachovat profesionalitu při komunikaci s problémovým rodičem?
 •  Jakým komunikačním přešlapům se vyhnout?
 •  Nevíte, jak problémového rodiče přesvědčit ke spolupráci?
 •  A co stojí za vybudováním silné a přirozené autority?

Lektoři

Vystudovala Právnickou fakultu ZČU a zároveň Filozofickou fakultu UK v Praze. Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, také na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu, následně na MPSV. Specializuje se zejména na pracovní právo, ochranu osobních údajů, na právní problematiku vztahující se ke školským zařízením. Je autorkou řady článků a knih.

Ředitel odboru legislativy MŠMT. Podílí se na zpracování návrhů právních předpisů nejen v tomto ministerstvu, ale také jako člen poradního orgánu vlády – v pracovní komisi Legislativní rady vlády. Je právním expertem v rozkladových komisích ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně spravedlnosti.

Působí v Krajské hygienické stanici středočeského kraje jako vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých. Věnuje se rovněž autorské a publikační činnosti. Jejím tématem je především stravování dětí.

A další

Praha

Praha

Hotel Artemis

9. 10. 2024

Akce se koná v prostorách hotelu Artemis, který je součástí hotelového komplexu (společně s hotely Olympik a Tristar). Hotel se nachází nedaleko stanice metra Invalidovna linky B.

Objednat

Cena konference: 3 490 Kč bez DPH.