Účast můžete hradit ze šablon OP JAK.

O konferenci

Jarní konání tradiční konference bude opět přímo nabité aktuální legislativou, která se na školy valí. Připravíme vás na nové povinnosti ředitelek mateřských škol pro bezchybné řízení školy. Špičkoví lektoři z oboru vás upozorní na změny v zaměstnávání, shrnou bobtnající legislativu a s ní související nejčastější patálie z praxe a nabídnou možná řešení. Přijďte si užít jedinečnou atmosféru, bohaté občerstvení, tombolu a veletrh hraček a pomůcek pro MŠ!

Jaké jsou výhody konference?

 Díky konferenci zjistíte veškeré legislativní novinky a povinnosti valící se na vás v roce 2024.
 Probereme ožehavou novelu zákona o pedagogických pracovnících a změny, které přinesla nejen v roce 2024.
 Dozvíte se, k jakým změnám dojde ve stanovování úplaty za předškolní vzdělávání, na koho přepadne nově odpovědnost a co to pro vás znamená.
 Rozebereme největší patálie v hospodaření s FKSP, nově také se změnami v rámci konsolidačního balíčku.
 Zaměříme se na obsáhlé změny v zaměstnávání na DPP/DPČ po novele zákoníku práce a probereme praktická řešení pro praxi.
 Setkáte se s ostatními ředitelkami škol, s nimiž můžete sdílet cenné zkušenosti.
 Těšit se můžete na dárečky, bohaté občerstvení i tombolu.
 Součástí konference je veletrh hraček, didaktických pomůcek a technických vychytávek pro mateřské školy.
 Jako BONUS získáte nahrávku konference zdarma!
Konference se můžete zúčastnit prezenčně a osobně se tak setkat s dalšími ředitelkami, případně vám zprostředkujeme přímý přenos. Výhodou prezenčního konání je přímá interakce se všemi účastníky a vystupujícími, občerstvení v podobě coffee breaku a teplého oběda, možnost prohlédnout si veletrh hraček a vzdělávacích pomůcek a získání dárků od našich partnerů.

Program konference 8:30 - 15:30

Změna programu vyhrazena.

Zahájení

1.Klíčové změny pro MŠ po novele zákona o pedagogických pracovnících od 1. 1. 2024

 •  Adaptační období – vztahuje se jen na nově příchozí učitele nebo i na učitele-nováčky, kteří nastoupili krátce před novelou?
 •  Koho určit uvádějícím učitelem?
 •  Co by mělo být součástí adaptačního procesu?
 •  Provázející učitel – kdo jím může být a z čeho jej finančně ohodnotit
 •  Změny v řetězení pracovních smluv pedagogických pracovníků
 •  Změny pro akreditace dalšího vzdělávání – z čeho lze hradit vzdělávání pedagogů a specialistů a kvalifikační kurzy

Dopolední blok

2. Stanovování výše úplaty za vzdělávání nově v rukou zřizovatele: Co to pro vás znamená?

 •  Od kdy nově bude zřizovatel stanovovat výši úplaty za předškolní vzdělávání?
 •  Musíte zřizovateli poskytnout důležité podklady jako jsou neinvestiční náklady apod.?
 •  Změní se způsob výpočtu úplaty?
 •  Kdo bude rozhodovat o promíjení plateb?

3. Změny v hospodaření s FKSP 2024: Co přinesl konsolidační balíček?

 •  Ukrojí vám konsolidační balíček finance z vašeho fondu?
 •  Na co zaměstnancům MŠ (ne)můžete přispívat?
 •  Na jaké účty fond správně ukládat?
 •  Kdo se musí podílet na sestavení fondu?
 •  Jaká kritéria si již nemůžete určovat sami?

Poledne

4. Novela zákoníku práce: zbrusu nové podmínky pro DPP/DPČ v roce 2024

 •  Zásadní změny v DPP a DPČ v mateřských školách po novele zákoníku práce
 •  Rozvrhování práce předem: Kolik dní předem musíte práci rozvrhnout a jak to ošetřit při nárazových pracech?
 •  Povinné příplatky za práci v noci, o víkendech, přesčas a další: Komu a kdy náleží?
 •  Nově povinná evidence odpracované doby: Musíte mít evidenci v tištěné formě, nebo stačí elektronicky či dokonce e-mailem?
 •  Dovolená nově i pro DPP a DPČ: kdy na ni vznikne nárok a jak ji vypočítat?
 •  Placená pracovní neschopnost

Odpolední blok

5. Kontroly MŠ ze strany zřizovatele – kde jeho kompetence začíná a končí

 •  Jaké jsou kompetence a povinnosti zřizovatele vůči ředitelkám MŠ?
 •  Opravdu platí, že má zřizovatel vždy poslední slovo?
 •  Může zřizovatel zasahovat do pracovněprávních postupů ředitelky MŠ?
 •  Kdo stanovuje plat ředitelky a jeho složek?
 •  Co může zřizovatel kontrolovat a hodnotit?
 •  K jakým změnám dochází v úvazcích pro nepedagogické pracovníky, jak je financovat?

Dopolední blok

Peprná novela zákona o pedagogických pracovnících od 1. 9. 2023

přednáší Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D.
 •  Budete moci přijímat pedagogy s nižší kvalifikací?
 •  Zatočí novela s financováním pedagogů a jak?
 •  Jak to bude s doložením jazykové úrovně: Musí si všichni učitelé-cizinci doplnit jazykový kurz?
 •  Koho určit uvádějícím učitelem a musíte jej poskytnout i učitelům, kteří u vás učí již rok?
 •  Jaké další perličky dlouho očekávaná novela přinese?

Tvrdý dopad novely zákoníku práce na školy na podzim 2023

přednáší JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., právník se zaměřením na pracovní právo
 •  Čeká nás revoluce v DPP a DPČ (povinná dovolená a další příplatky)?
 •  S jakým předstihem budete muset rozvrhovat práci dohodářům?
 •  K jakým převratným změnám dojde v práci na dálku?
 •  Zásadní novinky v doručování – musíte přejít na elektronickou komunikaci?

Poledne

Nový zákon o účetnictví: Ostrý koktejl povinností pro mateřské školy

přednáší Mgr. Miloslav Kvapil, certifikovaný interní auditor
 •  V čem se zvýší náročnost vedení účetnictví pro všechny MŠ?
 •  Jak se změní náležitosti účetních knih?
 •  Dojde ke zrušení zjednodušeného účetnictví pro menší školy?
 •  Kdy budete moci přesunout odpovědnost za účetnictví na vašeho zřizovatele?
 •  Jak přesun smluvně ošetřit se zřizovatelem a účetní?
 •  Do kdy budete muset přejít na digitální účetnictví?

Jak vyplnit nejdůležitější školní výkazy bez chyb?

přednáší Ing. Petra Schwarzová, odbornice na školské financování
 •  Výkaz P1c-01: Jak do něj zanést nové úvazky pedagogů, přespočetné hodiny a překrývající se úvazky?
 •  Výkaz P1d-01 Jak do výkazu na konci šk. roku zaznamenat rozdílné údaje oproti záznamům z P1c-01 ze září (rozdílné úvazky, překrývající se učitelé)? Musíte do výkazu zaznamenávat změny navýšení tříd daného roku?

Odpolední blok

Rodič-potížista: Jak nastavit jasné hranice komunikace?

přednáší PhDr. Václav Mertin, uznávaný dětský psycholog
 •  Jak si zachovat profesionalitu při komunikaci s problémovým rodičem?
 •  Jakým komunikačním přešlapům se vyhnout?
 •  Nevíte, jak problémového rodiče přesvědčit ke spolupráci?
 •  A co stojí za vybudováním silné a přirozené autority?

Lektoři

Právnička se zaměřením na pracovněprávní problematiku ve školství. Je absolventkou PF Masarykovy Univerzity v Brně již po studiích začala působit na odboru školství, posléze se stala vedoucí Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Vystudovala Právnickou fakultu ZČU a zároveň Filozofickou fakultu UK v Praze. Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, také na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu, následně na MPSV. Specializuje se zejména na pracovní právo, ochranu osobních údajů, na právní problematiku vztahující se ke školským zařízením. Je autorkou řady článků a knih.

Lektorka je právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustředí se na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy, publikuje v oblasti antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje se vzdělávání pedagogů a ředitelů škol.

Praha

Praha

Hotel Artemis

26. 3. 2024

Akce se koná v prostorách hotelu Artemis, který je součástí hotelového komplexu (společně s hotely Olympik a Tristar). Hotel se nachází nedaleko stanice metra Invalidovna linky B.

Objednat